Poznámky k technikám s polyrope

Popis triků s pracovním lasem :

     
Technika jednotlivých triků se dost těžko popisuje.Proto se může stát, že bude pro někoho
více, či méně srozumitelný následující popis. Popis triků nepovažuji za naprosto správný
a definitivní. Leckde se může stát, že to bude hra se slovíčky a aby bylo vše snáze
pochopitelnější, je žádoucí, aby se se tento text postupně upravoval a upřesňoval.
Předpokládám, že ti, kteří s "pracovním lasem" dělají trikovou práci, snáze pochopí to, co se
zde popisuje. Kdo s polyrope nepracuje, těžko se podle těchto textů bude cokoliv učit.
Máte-li kdokoliv lepší návrh, jak popisy zlepšit, doplnit či "zpolopatyčtit", neváhejte a použijte
"Diskusi" nebo email. Tady vůbec nejde o postupy učení se triků ale o shromáždění poznatků
a různých důležitých "fíglů", na které by musel časem dříve, či později každý nějakým způsobem
lehce, či obtížněji přijít sám.
Uvítám jakékoliv připomímky a doplnění.
Děkuji,
Miloš :-)

technická poznámka :
popisy jsou pro "praváky", kterých je většina. Bylo by dobré v tom pokračovat, jinak budou
zmatky. Leváci nechť nám prominou a přeloží si vše sami

   
Když již umíte motýlka, nezapomeňte na nejdůležitější techniku, kterou je

                                                                                                                                             CIK CAK

.
Cikcakem "zachráníte" spoustu věcí.

 

 Vykročení z ovinutí


Jestli zrovna nevíte co to je, tak parádně to dělá Tomas Garcilazo.
... točím motýla před sebou střídavě zleva doprava, pak ho vedu zadem, až se
ruka dotkne levého boku. Smyčka jde sama předem k pravé noze, kde chytím paprsek
rukou otočenou dlaní nahoru, pohybem ruky vpravo nahoru jej přivedu do pravé úvrati
a plynule pokračuji v točení správným směrem.
Převedu smyčku nalevo, kde ji vytočím tolikrát, až se provaz úplně uvolní.
Poté ho překročím levou nohou, převedu smyčku vpravo a po uvolnění provazu paprsek
překročím i druhou nohou.
Tento trik je vhodné dělat s větší smyčkou průměru aspoň kolem 1m a vést ji velmi citlivě.
S malým průměrem smyčky je obtížné chytit paprsek po jeho obtočení kolem těla.  
   

  Texasský skip:


Paprsek se drží úplně volně aby se mohl provaz protáčet v ruce a podle potřeby paprsek
prodlužovat nebo dobírat. Smyčka MUSÍ mít pravidelně kruhový tvar a paprsek před prvním
průskokem dostatečně dlouhý, spíš trochu delší - povolený. Dostatečně velká smyčka se
vytahuje, když je honda nejblíže k zemi plynulým tahem ruky směrem přes hlavu, více
jakoby za sebe a dolů . Je potřeba mít na mysli, že stále točíme "motýlka". Pohyb nesmí být
trhavý, prudký, nejít do toho příliš silou. Pohyb je stále plynulý a uvolněný. Proskakuje se
zepředu dozadu anebo bokem. Průskok zpět je podobný, paprsek se vytahuje, když je honda
opět dole, je tam třeba zlomek času "počkat" , nespěchat a plynule přetahovat přes hlavu.
Nezapomenout stále "popohánět" smyčku v točení. Nejobtížnější jsou první dva průskoky,
pak již to jde snadno. Zápěstí tahá paprsek ve vodorovné přímce. Jestliže je smyčka
menšího průměru, je potřeba myslet na dostatečné přitažení nohou k tělu při průskoku ....
Paprsek držet lehce a s citem a při každém průskoku lehce povolit paprsek jestliže má
smyčka snahu se zvětšovat. Rychlejší rotací a posíláním smyčky dál od těla s delším
paprskem se dá velikost smyčky udržet déle ... Je to závislé na rychlosti otáčení, stavu
povrchu provazu a stavu kůže v hondě...
   

 Obláček ... točení smyčky na vztyčené ruce :


malý kroužek před sebou točit rychleji v protisměru, provaz hodně přetočit, vytáhnout
úplně kolmo, když smyčka padá na ruku je třeba ji intenzivně zápěstím popohánět. Vše dělat
hodně s citem, hlavně udržet zápěstím střed otáčení ... jinak se smyčka zhroutí nebo namotá
na ruku (včas přejít zpět do talířku)
   

  Lift talíře do krinolíny a plynule zpět


je to technicky podobné jako obláček, jen s větší smyčkou. Zde je dobré ruku s paprskem
vést co nejblíže nad hlavou (v ose lasaře ...) Do obou těchto triků se jde dobře z motýlka
levým podseknutím za záda a kolotočem zleva.
   

 Rukáv  - vypíchnutí


Smyčka se pošle vpravo, dál od sebe a intenzivně se roztáčí zápěstím . Smysl točení je
stejný jako v motýlku. Pohyb je tu podobný jako "útok kordem ..." Jakmile se smyčka vrací
"na ruku", nesmí se přestat v intenzivním popohánění, ruka jde rovno, proti smyčce, lasař je
k ní vytočen bokem a horní část těla se prohýbá proti smyčce, hlava se otáčí a zaklání od
smyčky. Důležité je nepřestávat točit. S příliš malou smyčkou je to obtížnější. Při navlékání
musí být delší paprsek  
   

  Rukáv - vypíchnutí


Nejlépe pravým podseknutím dozadu (kolotočem zprava), se vytočí k levému boku talíř
s točením "po směru" . "Osmičkou" směrem doprava šikmo nahoru se vytáhne smyčka
točící se nahoře "po směru". Smyčka poté padá zpět na ruku a vše je podobné jako
u obláčku, jen smysl točení je obrácený. Po dopadu k zemi lze trik po několika otáčkách
opakovat anebo přes podseknutí přejít buď do kolotoče nebo jít do motýla.
   

  převaly


převal uděláme tak, že když smyčka motýlka přechází na druhou stranu do úvrati, uděláte
místo obvyklého kruhového pohybu pohyb opačným směrem za sebe, podobný, jako byste
chtěli něco zamést. Pohyb uděláte zápěstím intenzivně, avšak ne příliš prudce ale uvolněně,
tím smyčku pošlete za sebe. Ihned ale zápěstí plynule otáčíte zpět , dlaní nahoru a celou
rukou vytahujete smyčku vzhůru. Ruka jde vysoko do úrovně hlavy a popožene zápěstím
smyčku nejdříve o jednu otočku, poté padající smyčku z ramene o další otočku větším
obloukem ruky natažené hodně před sebou. A jste opět v motýlku.
Jednodušeji, po zametení se ruka rychle skrčí v lokti směrem blíž k tělu, zápěstím k rameni
a smyčka sama přeběhne přes rameno.
   

 Zrcadlo


efektní trik, kdy se smyčka zastaví na rukou před hlavou lasaře.
Smyčka se vede nejlépe zepředu dozadu. Neměla by být ani moc malá, ani příliš velká.
Zde je důležité správné nakroucení provazu. Ze zadní úvrati se vytahuje paprsek obloukem spodem z leva, podobně, jako bych chtěl udělat převal přes obě ruce. Paprsek držím velice uvolněně. když se smyčka navaluje na ruce, ruka držící paprsek nechá tento proklouznout v dlani a rukou se dostanu co nejblíže k hondě.....
Je velice důležité nakroucení provazu před započetím vytažení smyčky ze zadní úvrati
Velkou roli hraje i tvrdost provazu.
   
     

Westernovasedla.cz

Miloš Chmel

E-mail: chme@post.cz

       
   

.

.

Ulož.to - sdílej snadno data