Tábory

Stručně z historie :

Do roku 1970 vedli skautskou družinu Racci Antonín Štulpa a Eda Reinwald.
1. oddíl Junáka vedl Ludvík Dračka, nikdy s námi ale nikam nechodil .
Poté oddíl Racci, později Psohlavci / T.O.Stopa aktivně vedli od roku 1970, kdy došlo k likvidaci junáka v ČSSR,  Miloš Chmel starší (do té doby velitel střediska Junáka v Letovicích ) a Vlastik Kocourek starší.

Poprvé jsme pod jejich vedením tábořili v Údolí bledulí v roce 1970.  Na tomto táboře a poté i v následujících letech byli chlapci z Letovic, Boskovic a Olešnice, od roku 1971 společně i s dívčími oddíly.

Asi dva roky před převratem jsme činnost ukončili, byli jsme obviněni z protistátní činnosti a členství v zakázaných organizacích ( Junák, TIS - svaz pro ochranu přírody a krajiny )

Po převratu v roce 1989 krátce v obnoveném Junáku ( Miloš Chmel ml. absolvoval jako jediný první Moravskou lesní školu, ostatní neměli zájem ... )

Po lesní škole jsme byli obviněni ze zrádcovství ( protože jsme od roku 1970 neskončili jako ostatní a pokračovali v činnosti pod Pionýrem ... ) a vypuzeni.

Dnes jsem jim za to vděčný. Udělali tím "dobrý skutek". Píše se rok 2017. Kam tato organizace dnes směřuje, o tom je následující článek

Jelikož předpokládám, že cenzůra se postará o jeho odstranění, je článek uložen na bezpečném místě, zde v souboru "pdf"

A co si myslet o tom, že jedno středisko Junáka v Praze má hrdý název  "středisko Bratří Mašínů".       Mašínů vrahů a zlodějů.

Právě těch Mašínů, kteří loupili a vraždili.  Ale není divu když současný totalitní režim z nich udělal hrdiny.

Když jim president republiky odmítl udělit vyznamenání tak Topolánek a Vondra jim vyznamenání přivezli do USA......

Co si myslet o režimu, který vyznamenává vrahy.    Dnes jsem rád, že se současnými českými skauty nemám nic společného.

-------------

  Přešli jsme pak do Ligy lesní moudrosti a od té doby tábořili v teepee. 

Woodcrafterskou lesní školu absolvovali Ondřej Houška, Marek Chládek i Miloš Chmel.

Poslední tábor v teepee v Údolí bledulí se konal v roce 2002,  v tomto roce jsme začali  stavět srub.

poprvé v Údolí bledulí v roce 1970


 
 
 
 

tábory 1971 - 1985

Byli jsme rebelové smile ,  viz poslední fotka s věží u brány ....  (  jak se líbí ten "svatý obrázek" s hvězdou uprostřed  ?  O jeho významu vědělo jen pět .... )

Na bráně znaky tří měst,  Letovic, Boskovic a Olešnice


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.....  dřevěná koloběžka, zajatec z "nepřátelského kmene" podrobený mučení u kůlu hlemýždi ... , hrčááá,  kdo dovede větší zvíře ...


 
 
 
 
 
 
 

symboly

Symboly, které nesnášeli tehdejší "soudruzi funkcionáři" .  Jmenovitě jistá soudružka Veselská a soudruh Vala, kteřížto nás několikráte přijeli zkontrolovat a zjistili vážné ideologické nedostatky.

Nakonec dospěli ke zhodnocení naší dosavadní "závadné" činnosti, která byla označena jako protistátní činnost a členství v zakázaných organizacích Junák a TIS ( Svaz pro ochranu přírody a krajiny )

K tomu navíc přispěla i výzdoba - především malby a nápisy na zdech naší klubovny,  motivy totemů, indiánů, krajiny zapadajícího slunce, ....  i nápisu  :

   
 

...Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré
a kde oblaka bílá rychleji než kde jinde plují.
Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic?
Slyšíš tu píseň dálek závratných?
Tiše a velebně šumí hlavy stromů.
Záře slunce červenavá stéká po jejich kmenech
a vůně pryskyřice tě omámí.
A večer oheň táborový do tmy pak zasvítí
a vyvolá v tobě pocity, které otřesou tvou duší...

                                                                         J. F.

Podpis  " JF " jistě mnozí z vás znáte. Jaroslav Foglar.   Že to byl Julius Fučík "soudruzi" při kontrole sežrali i s chlupama i když jim to bylo podezřelé ...

Na táboře totemy s lilií, krytý "věčný oheň" , který nesměl během tábora vyhasnout, zapaloval se první táborový den a hlídal a udržoval se ve dne i v noci,  zaseknutá sekyra - symbol započaté práce  , ........


 
 
 
 
 
 

MI u MI , místo, kde byl uzavřen veliký mír, ......

MI u MI , místo, kde byl uzavřen veliký mír, místo, kde bylo zlomeno sto kopí a vykouřena mírka dýmu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kořenec 1974

A zase ty symboly. Zaseknutá sekera, brána ve stylu znaku skautské lesní školy, "věčný oheň ...

Oblíbená činnost - hod sekerou. V potoce byli raci a v táboře králík Tonda který se přivezl za úplně jiným účelem ...., nakonec měl, k pobavení kontroly paní z hygieny, svůj vlastní stan, kde bydlel. Celý den se pásl v trávě, večer sám odešel do stanu.Po skončení tábora odjel zpět do své králíkárny.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woodcrafterský tábor kmene Stopa za Vlčí skálou v roce 1991

Poprvé v teepee jsme tábořili v Moravském krasu za Vlčí skálou v roce 1991 jako woodcrafterský kmen Stopa.

Na těchto táborech nikdy nebyl použit jediný hřebík, všechno se vázalo provazy nebo spojovalo dřevěnými kolíky.

Každý si musel po příjezdu na promitivním stavu vyrobit indiánskou postel. Na táboře nechybělo "initeepee" - indiánská sauna.

Divoké kačeny v kuchyni,  rozdělávání ohně třením dřev


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tábor v Údolí žab v roce 2000

Woodcrafterský tábor kmene Stopa v Údolí žab u Vranové.  Na táboře jsme zažili zatmnění slunce.

Nejprve jsme si museli posíct louku, připravit tyče na teepee, ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tábor v Údolí bledulí v roce 2001


 
 
 
 
 
 

tábor Zahnutých kopí v Údolí bledulí v roce 2002


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Westernovasedla.cz

Miloš Chmel

E-mail: chme@post.cz

       
   

.

.

Ulož.to - sdílej snadno data